EFS Sydsveriges sommarkonfirmandläger

EFS Sydsverige arrangerar sedan lång tid sommarkonfirmationsläger på EFS-gården i Åsljunga och på Åhusgården. Under lägren skrivs bloggar som ligger på den här hemsidan: